Artikkelit kirjoittajalta Viljo Puustjärvi

Viljo Puustjärvi. Kasvuturve alkuvaiheistaan nykyhetkeen.
English title: The role of peat in horticulture up to the present.
Avainsanat: peat; Cultivation; horticulture
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
After the Second World War greenhouse culture became more and more widespread in the industrialized countries and the need for effective plant substrates gave rise to a new industry. Peat rapidly established itself as the most important substrate for horticultural purposes. The extensive peat resources in Finland meant that peat culture soon became the dominating culture medium in Finnish greenhouse culture. Nowadays, however, water culture is becoming more and more popular. Keywords: Cultivation, horticulture, peat
 • Puustjärvi, Riihikallio, SF-04320, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. V kansainvälinen turvekongressi. Soiden ja turpeen käyttö puutarhaviljelyssä: uusia ajatuksia ja uutta tekniikkaa.
English title: Fifth international peat congress. Use of peat and peatlands for horticulture. New ideas and techincs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeiden luokituksesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Suotyypin muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä.
English title: Factors determining bog type.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kasvuturpeen luokittelusta.
English title: The classification of garden peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turve koti- ja ulkomaan markkinoilla.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kasvuturpeen kauppaa ja käyttöä ohjaavista normeista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen vesitaloudesta.
English title: On the water economy of garden peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen hivenlannoituksesta puutarhaviljelyssä.
English title: The trace element fertilization of peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Mäntyjen kalsium- ja magnesiumravitsemuksesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
English title: On the calcium and magnesium nutrition of pines in wet peatland forests, in the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Suometsien kaliumravitsemuksesta ja neulasten N/K-suhteesta neulasanalyysin valossa.
English title: On the potassium of wet peatland forests and on the N/K ratio of the needles on the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Suometsien fosforiravitsemuksesta ja neulasten P/N-suhteista neulasanalyysin valossa.
English title: On the phosphorus nutrition of wet peatland forests and on the P/N ratio in their needles.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen typen mobilisoitumisesta ja sen käyttökelpoisuudesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
English title: On the mobilization of nitrogen in peat and on its usefulness in peatland forests in the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Viljellyn tupeen vaihtokapasiteetista.
English title: On the exchange capacity of cultivated peats.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kalsiumin ja kaliumin pidättymisestä rimpi- ja jänneturpeeseen.
English title: On the adsorption of Ca and K by rimpi and hummock ridge peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turve krysanteemin kasvualustana.
English title: Peat as substrate for chrysanthemum.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen C/N-suhteesta ja typen mobilisoitumisesta kenttäolosuhteissa.
English title: On the C/N ratio of peat and on its nitrogen mobilization under field conditions.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turve neilikan kasvualustana.
English title: Peat as growth base for carnations.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen käyttö kurkkumultana.
English title: Peat as growth base for cucumber.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turve kasvualustana tomaatinviljelyssä.
English title: Peat as growth base in tomato growing.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Eri boniteettiluokkien ja suotyyppien tuottokyvystä paikalliskokeiden antamien tulosten valossa.
English title: On the productivity of the different degrees of lant quality, and bog types, in the light of results produced by local experiments.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Moliniasoiden tuottokyky peltoviljelyssä.
English title: On the productivity of molinia bogs in arable farming.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Trofian ja boniteetin välisistä riippuvaisuussuhteista.
English title: The luxuriousness of a virgin bog as an index of its productive capacity.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kanadalainen suotyyppi- ja turvelajiluokittelu.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Moliniasoiden metsäojitustulosten heikkouteen johtavista syistä.
English title: On the factors resulting in difficult reforestation of Molinia vogs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Rahkasammalien kationien oton mekanismista.
English title: On the mechanism of the uptake of cations by sphagna.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turvelajien vaihtokapasiteeteista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Teuravuoman epätasaiseen kasvuun johtavista tekijöistä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Raudan saostuminen soissa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Eräs pH-mittariuutuus.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi, Leo Rautiainen. Teuravuoman "suurtilan" turpeista ja niiden kemiasta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Rautiainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Viljo Puustjärvi. Havaintoja kumpusoista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit