Suo - Mires and peat 20 (1969)

Eero Paavilainen. Sarkaleveyden vaikutus rämemännikön kasvuun Liesnevan koeojitusalueella.
English title: On the influence of drain spacing on the growth of a pine stand growing on peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Paavilainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Seppo Eurola. Suomen luhtasoista ja niiden lajistosta.
English title: Über die Finnischen Sumpfmoore.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Eurola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Pertti Komonen. Aktiivihiilestä ja turpeesta.
English title: On activated carbon and peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Komonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Heikki Ravela. Metsärunko-ojien mitoitusperusteista.
English title: On the principles of dimensioning forest main drains.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ravela, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Roger Bay. Hydrologinen tutkimus Yhdysvaltain pohjoisosien soilla.
English title: Hydrological research on norhern peatlands in the United States.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Bay, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kalevi Virri, Sylvi Soini. Limingan seudun soiden ravinteista.
English title: Peatland fertility in Liminka area, central Finland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Virri, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Soini, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Seppo Kellomäki. Ilmakuvien käyttömahdollisuuksista soiden hyvyysluokituksessa.
English title: Possibilities to use aerial photographs in classifying peatland sites.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kellomäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kustaa Seppälä. Sarkaleveyden vaikutus suometsien puumäärään ja kasvuun.
English title: Effect of drain spacing on the volume and growth of peatlandforest stands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kalevi Virri, Sylvi Soini. Maaperästä, maankohoamisesta ja suotyypeistä Limingan seudulla.
English title: Soils, the rising of land and peatland site types in Liminka district, central Finland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Virri, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Soini, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Martti Kurki. Suoviljelysten viljavuustutkimuksista.
English title: Fertility studies of cultivated peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kurki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eero Paavilainen. Juuristojen ja kasvualustan hivenainepitoisuuksien välisistä suhteista suometsissä.
English title: On the correlation between the contents of trace elements in roots and growth substratum in certain peatland sites.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Paavilainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Seppo Eurola. Männyn pohjoisrajasta Suomen Lapin soilla ja mineraalimailla.
English title: ÜBER DIE NORDGRENZE DER KIEFERAUF DEN MOOREN UND MINERALBÖDEN IM FINNISCHEN LAPPLAND.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Eurola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
A Fraser. Tutkimuksia puiden latvuksen, rungon ja juuriston kehityksestä ohutturpeisilla soilla Britanniassa.
English title: Some investigation of the relative developmnet of the crown, stem an droot, of trees growing on shallow peat soils in Britain.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Fraser, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit