Suo - Mires and peat 12 (1961)

Matti Multamäki. Rahkaisen pintaturpeen poiston vaikutuksesta turvealustan kasvukautisiin lämpötiloihin ja alueen taimettumiseen.
English title: summary.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Multamäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Wäre. Turvemaan kaivoista ja suovesistä.
English title: On peat soil wells and swamp waters.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Wäre, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eero Heino. Eräitä parannusehdotuksia metsäoja-auroihin.
English title: Several suggestions for the improvement of forest ditch ploughs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heino, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Turveteollisuuden näköaloja maamme turvevarojen valossa.
English title: On the perspectives of peat industry in the light of Finlands peat resources.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Sarasto. Ojitettujen soiden luokittelusta.
English title: How the drained peat lands are classified.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Viljellyn tupeen vaihtokapasiteetista.
English title: On the exchange capacity of cultivated peats.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
U Metsänheimo. Vesiperäisten maiden metsälannoituksesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Metsänheimo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kalsiumin ja kaliumin pidättymisestä rimpi- ja jänneturpeeseen.
English title: On the adsorption of Ca and K by rimpi and hummock ridge peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turve krysanteemin kasvualustana.
English title: Peat as substrate for chrysanthemum.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Numminen. Metsäojien aurauksessa viime aikoina esille tulleita seikkoja.
English title: Recent observations made in forest ditch ploughing.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Numminen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen C/N-suhteesta ja typen mobilisoitumisesta kenttäolosuhteissa.
English title: On the C/N ratio of peat and on its nitrogen mobilization under field conditions.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eero Paavilainen. Laboratoriokoe rahka- ja korpiturpeilla männyn ja kuusen taimien kasvualustana.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Paavilainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Sarasto. Kokeita turpeen vedenläpäisevyydestä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Väinö Hosiaisluoma. Pohjanmaan keidassoista.
English title: On the raised bogs of Pohjanmaa (Ostrobothnia).
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hosiaisluoma, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Suon painumisesta polttoturvesoilla.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Leo Heikurainen. Suon pinnan painuminen metsäojituksen vaikutuksesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heikurainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
K-H Korhonen. Vesijättöjen kuivattamisesta.
English title: On draining of alluvial lands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit