Suo - Mires and peat 15 (1964)

Juhani Päivänen. Menetelmä pohjavesikertoimen ja pintakasvillisuuden haihdunnan määrittämiseksi.
English title: A method to determine the ground water coefficient and the ground vegetation transpiration.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
E Sabo. Neuvostoliiton metsien ojittamisesta.
English title: Forest drainage in the U.S.S.R.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sabo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kasvuturpeen kauppaa ja käyttöä ohjaavista normeista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Niskanen. Ympärivuotista metsäojitusta ojanjyrsimillä.
English title: Year-round forest drainage with grinding ditchers.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Niskanen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Multamäki. Koe aluskasvillisuuden hävittämiseksi ojitetuilla soilla.
English title: An experiment to destroy dwarf shrubs on drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Multamäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Sarasto. Tutkimuksia ojitettujen soiden varvustosta ja sen vaikutuksesta männyn kylvöihin.
English title: Investigations of dwarf shrub vegetation on drained swamps and its influence on sowing of pine.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Sarasto, Kustaa Seppälä. Männyn kylvöistä ojitettujen soiden sammal- ja jäkäläkasvustoihin.
English title: On sowing pine in moss and lichen vegetation on drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Juhani Sarasto. Koivun kylvöjen talvehtimisesta ojitetuilla soilla.
English title: The wintering of birch seedings in drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilmari Schalin, Kustaa Seppälä. Tervalepän istutuksen onnistumisesta.
English title: Survival of planted black alder (Alnus glut. L.) Gaertn.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Schalin, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Leo Heikurainen. Ajatuksia turvemaiden vesitaloudesta.
English title: Thoughts on the water economy of peat lands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heikurainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Numminen. Metsäojakaivureiden työtehotutkimus.
English title: An investigation on the efficiency of forest trenching machines.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Numminen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ahti Mäkinen. Havaintoja tervaleppäkasvustoista vesijättömaalla.
English title: Observations on the alder growths on formerly water-covered land.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mäkinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kimmo Tolonen. Pohjois-Karjalan soiden kehityksestä.
English title: On the development of the bogs in northern Carelia.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tolonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
K Buss. Puuston kasvukyvyn jatkuvuudesta ojitetuilla turvemailla.
English title: Capacity of trees for continued growth on drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Buss, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit