Suo - Mires and peat 23 (1972)

Keijo Itävuo. Suotyypin määritys aputaulukon avulla.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Itävuo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ahti. Kenttäkapasiteetti ojitettujen turvemaiden vesisuhteiden ilmentäjänä.
English title: Field capacity as an indicator of water relations in drained peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ahti, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Hannu Mannerkoski. Havaintoja koivun esiintymisestä Haukivahonsuon lannoituskoekentällä.
English title: On the occurrence of birch on fertilized peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mannerkoski, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Leo Heikurainen. Suotyyppien tarkistuksia.
English title: Amendments to the Finnish peatland classification system.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heikurainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Heikki Tanskanen. Hivenalkuaineiden vertikaalisesta esiintymisestä turvekerrostumassa.
English title: On the vertical distribution of microelements in peat soils.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tanskanen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Martti Kurki. Suomen peltojen maalaji-, multavuus- ja happamuussuhteista.
English title: Soil classes of Finnish agricultural soils with special reference to their mull contents and acidity.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kurki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kalevi Karsisto. Lannoituksen vaikutuksen kestoajasta suometsissä.
English title: On the duration on the effect of fertilizer application to peatland forests.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Karsisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Heikki Luostarinen. Tuorerehunurmien ja kevätviljojen typpilannoituksesta saraturvemaalla.
English title: Nitrogen application to grass lands and spring crops on sedge peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Luostarinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Timonen. Auraus- ja kaivuriojien kunnossapysymisestä.
English title: On the changes of the size and shape of ditches made by plows and tractor diggers.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Timonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Tapio Lehtiniemi. Ravinnetasosta ja ravinnesuhteesta.
English title: Nutrient level and nutrient relations.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lehtiniemi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Olavi Huikari. Soiden metsitys maisemakuvan ja virkistyskäytön kannalta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huikari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kosti Ranta. Polttoturvetuotanto ja soiden suojelu.
English title: Processing of peat fuel and conservation of peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ranta, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Oiva Lyytinen. Valtion metsien ojitustoiminta ja soiden suojelun tilanne.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lyytinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kalevi Raitasuo. Soiden suojen ratkaisumahdollisuuksista yksityismailla.
English title: Potential solutions for peatland conservation on privately owned land.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Raitasuo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Urpo Häyrinen. Soiden suojelun tavoitteet ja niiden toteutus.
English title: Goals and realization of peatland conservation.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Häyrinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
David A Dickson. Koetuloksia soiden metsälannoituksesta Pohjois-Irlannissa.
English title: Fertilizing forests on peat in Northern Ireland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Dickson, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit