Suo - Mires and peat 2 (1951)

Arvi Valmari. Boniteettikysymys kenttäkokeiden valossa.
English title: Die Bonitätsfrage im Lichte von Feldversuchen.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valmari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Auvo Kotiaho. Suoviljelysyhdistyksen ja ASO:n viljelykelpoisuustutkimuksista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kotiaho, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Sarasto. Metsäojituksen vaikutuksesta eräiden rämeiden pintakasvillisuuteen.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarasto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
L. O. Ervi. Suomarjojen viljelykokeista.
English title: On experiments concerning the cultivation of bog berries.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ervi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Aimo Maasilta. Tulen käytöstä soiden raivauksessa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Maasilta, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Risto Tuomikoski. Suokasvien "uusista" tieteellisistä nimistä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tuomikoski, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Jorma Lehtonen. Tutkimuskaava suotyyppien toteamiseksi.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lehtonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Lauri Lehtonen, G. Schütt, Aimo Maasilta. Eri piirien käsityksiä ojitusdynamiitin käytöstä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lehtonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Schütt, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
 • Maasilta, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Viljo Puustjärvi, Leo Rautiainen. Teuravuoman "suurtilan" turpeista ja niiden kemiasta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Rautiainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
E. Vahtera. Turpeiden metsäojituksen jälkeisistä ravinnepitoisuuksista.
English title: On plant foods in peat after the drainage of forest land.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vahtera, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Suo Oy:n yhteydessä suoritetusta tutkimustoiminnasta, erityisesti turpeen kuivumiskokeista.
English title: On researches made by the company Suo Oy especially with regard to the drying of peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Kivinen. Englannin ja Skotlannin soista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kivinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Kivinen. Indonesian soista ja niiden viljavuudesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kivinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Mauno J. Kotilainen. Näkökohtia ja toteamuksia vesikasvilajiston levinneisyyteen vaikuttavista tekijöistä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kotilainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Olavi Klemelä. Kokemuksia ojitusdynamiitin käytöstä metsäojituksissa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Klemelä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
O. Huikari. Fossiiliset sienirihmastot turveprofiilissa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huikari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
V. Puustjärvi. Raudan saostuminen turvemaissa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
O. Huikari. Havaintoja ojitettujen rimpinevojen taimettumista ehkäisevistä tekijöistä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huikari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Arvi Valmari. Kasvitieteellisen kongressin suoretkeilyn huomioita.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valmari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit