Suo - Mires and peat 13 (1962)

Henrik Gustafsson. Kasvuturpeemme markkinointi.
English title: Marketing of Finnish peat moss.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Gustafsson, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Martti Kurki. Suoviljelysten hivenravinnetilanteesta viljavuustutkimusten perusteella.
English title: On the trace element nutrient conditions in cultivated peat lands on the strength of productivity investigations.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kurki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen hivenlannoituksesta puutarhaviljelyssä.
English title: The trace element fertilization of peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Mäntyjen kalsium- ja magnesiumravitsemuksesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
English title: On the calcium and magnesium nutrition of pines in wet peatland forests, in the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Nils Wikström. Suon raivaus ja tasoitus jyrsinturvetuotantoa varten.
English title: Bog clearing and levelling for milled peat production.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Wikström, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Etelä-Pohjanmaan turvevoimalaitoksen esivalmisteluista.
English title: On the preparation work for erection of the peat-fulled power plan in southern Pohjanmaa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kusti Seppälä. Kuivatuksen tehokkuuden vaikutus pintaturpeen lämpöoloihin.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Tapio Listo, Tapio Saarenketo. Suopehmeikköjen alkukuivatus.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Listo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Saarenketo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Erkki Numminen. Metsäojitustilastoja vuoden 1961 loppuun asti kerättynä.
English title: summary.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Numminen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Suometsien kaliumravitsemuksesta ja neulasten N/K-suhteesta neulasanalyysin valossa.
English title: On the potassium of wet peatland forests and on the N/K ratio of the needles on the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
J Virta. Suohydrologisista tutkimuksista Lapissa ja Pohjanmaalla.
English title: On the research of peat land hydrology in Lapland and Ostrobothnia.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Virta, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Järvinen. Pohjavesipinnasta kosteussadannesten ja pohjavesikaivojen valossa.
English title: summary.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Järvinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Suometsien fosforiravitsemuksesta ja neulasten P/N-suhteista neulasanalyysin valossa.
English title: On the phosphorus nutrition of wet peatland forests and on the P/N ratio in their needles.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Turpeen typen mobilisoitumisesta ja sen käyttökelpoisuudesta suometsissä neulasanalyysin valossa.
English title: On the mobilization of nitrogen in peat and on its usefulness in peatland forests in the light of needle analysis.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit