Suo - Mires and peat 8 (1957)

Yrjö Enroth. Sähköa ja kemiallisen teollisuuden tuotteita turpeesta Leningradin alueella.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Enroth, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Havaintoja Neuvostoliiton turveteollisuudesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kauko Maijala. Havaintoja soiden raivauksesta Leningradin alueella.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Maijala, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Yrjö Ilvessalo. Suomen suot. Valtakunnan metsien inventointiin perustuva kuvaus.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ilvessalo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Veikko Valovirta. Teuravuoma polttoturpeen raaka-ainelähteenä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valovirta, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Yrjö Pessi. Suon ojituksen ja viljelykseenoton vaikutuksesta maan ja maan pinnan läheisen ilman lämpöoloihin.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pessi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kauko Maijala. Havaintoja suomaiden koneellisesta uudisraivauksesta Suomessa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Maijala, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Olavi Huikari. Tutkimuksia metsäoja-auran vedosta yhdellä ja kahdella vetokoneella.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huikari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eino Halonen. Turvemaat viljelysmaiden verojyvityksessä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Halonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Martti Kurki. Suoviljelysten viljavuudesta viljavuustutkimuksen valossa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kurki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Arvo Valmari. Soiden boniteetin ja hyväluvun välisestä suhteesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valmari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Auvo Kotiaho. Suoviljelysyhdistyksen ja ASO:n viljelykelpoisuustutkimuksista.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kotiaho, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Arvo Valmari. Kasvutekijät ja soiden luokittelu.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Valmari, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Martti Salmi. Suoseuran opintomatka Neuvostoliittoon.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Salmi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit