Suo - Mires and peat 21 (1970)

Hannu Mannerkoski. Ojituksen vaikutus kasvilajien runsauden kehitykseen turvealustalla.
English title: On the development of plant cover after drainage on peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mannerkoski, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Hannu Mannerkoski. Lannoituksen vaikutuksesta kylvölaikkujen kasvillisuuteen.
English title: On the influence of fertilization on the vegetation appearing in seed spots.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mannerkoski, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Mirja Särkkä. Metsälannoituksen vaikutus vesistöissä.
English title: On the influence of forest fertilization on watercourses.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Särkkä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kalevi Karsisto. Lannoituksessa annettujen ravinteiden huuhtoutumisesta turvemailta.
English title: On the washing of fertilizers from peaty soils.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Karsisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Lähde. Hopeasauvamentelmän käyttökelpoisuus anaerobisten olosuhteiden osoittajana turvemailla maan eri osissa.
English title: On the usability of the silver rod method in indicating anaerobic conditions of peat soils in different parts of Finland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lähde, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Aitolahti. Metsäoja-aurojen ja -kaivureiden talvityöskentely.
English title: On draining with plows and light excavators in the winter.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Aitolahti, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kustaa Seppälä. Sekapuukoivujen kasvun ojituksenjälkeinen kehitys turvemailla.
English title: On the post-drainage development of birch growing in spruce- or pine-dominated stands on peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Päivänen. Hajalannoituksen vaikutus lyhytkortisen nevan pintakasvillisuuden kenttäkerrokseen.
English title: On the influence of broadcast fertilization on the field layer of the vegetation of open low-sedge bog.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Hannu Mannerkoski, Kustaa Seppälä. Lannoituksen vaikutus istutustaimiston alkukehitykseen lyhytkortisella nevalla.
English title: On the influence of fertilization on the initial development of plantations in open low-sedge bogs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mannerkoski, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Seppo Eurola, Mauno Ylinen. Oulun läänin lounaisosa kasvu- ja polttoturvealueena.
English title: The southwestern part in the county of Oulu as a greenhouse and fuel peat area.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Eurola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Ylinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit