Suo - Mires and peat 22 (1971)

Erkki Ahti. Tunnetaanko metsänparannustoimenpiteiden ekologiset vaikutukset?
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ahti, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Allan Antola. Luonnonsuojelun huomioon ottaminen metsäojituksessa.
English title: Observation of aspects involved with nature conservation in forest drainage.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Antola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Päivänen, Kustaa Seppälä. Koe ojatiheyden vaikutuksesta istutetun männyntaimiston alkukehitykseen lyhytkortisella nevalla.
English title: On the influence of ditch spacing on the initial development of a pine plantation on small-sedge bog.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Juhani Päivänen. Istutusajankohdan merkitys männyntaimiston alkukehitykselle ojitetuilla avosoilla.
English title: Influence of the date of planting on the initial development of scots pine plantations on drained open peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Seppo Surakka, Armas Kämppi. Jätevesien suohonimeytyksestä.
English title: Infiltration of waste water into peat soil.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Surakka, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Kämppi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Pekka Pakarinen, Kimmo Tolonen. Rahkaturpeen maatumisasteen määritysmenetelmistä.
English title: Comparison between some methods of determining the degree of decomposition of Sphagnum peat.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Pakarinen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Tolonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Kalevi Karsisto, Heikki Ravela. Eri ajankohtina annettujen fosfori- ja kalilannoitteiden huuhtoutumisesta metsäojitusalueilta.
English title: Washing away of phosphorus and potassium from areas drained for forestry and topdressed at different times of the year.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Karsisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Ravela, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Matti Niskanen. Metsäojitustilanne pohjoismaissa.
English title: Forest draining in the nordic countries.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Niskanen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Yrjö Pessi. Luontaisen ravinteisuuden merkityksestä soiden maa- ja metsätaloudelliselle käytölle.
English title: On the significance of natural nutrient resources for the utilization of peat lands in agriculture and forestry.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pessi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eino Lappalainen. Eri soistumistapojen ikäsuhteista Keski-Lapissa.
English title: On the age of various types of paludification in central Lapland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappalainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit