Suo - Mires and peat 17 (1966)

Kimmo Tolonen. Soiden kehityshistorian tutkimusmenetelmistä.
English title: On methdos used in studies of the peatland development.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tolonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Lähde. Tutkimuksia biologisesta aktiviteetista eräiden luonnontilaisten ja ojitettujen soiden turpeessa.
English title: Studies on the biological activity in the peat of some virgin and drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lähde, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Eero Paavilainen. Hieskoivun ja kuusen juuristosta mustikkakorvessa.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Paavilainen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Kustaa Seppälä. Turvemaiden metsänviljelystä.
English title: Seeding and planting in peatlands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Juhani Päivänen. Puuston ja varpukasvillisuuden vaikutus suon saamaan sademäärään.
English title: The effect of a tree stand and low shrub vegetation on throughfall in drained swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Allan Antola, Raimo Sopo. Tutkimus 1930-luvulla kaivettujen metsäoijien kunnosta ja perkaustarpeesta Helsingin, Mikkelin ja Seinäjoen metsänparannuspiireissä.
English title: Cleaning forested-swamp drains.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Antola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Sopo, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä. Kylvön ja istutuksen taloudellinen edullisuusjärjestys ojitetuilla soilla.
English title: The relative profitableness of seeding and planting on open swamps.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Keltikangas, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Toive Aartolahti. Keidassoiden pinnanmuodoista ja niiden kehityksestä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Aartolahti, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Keltikangas, Kustaa Seppälä. Laskelmia metsäojituksen alueittaisesta edullisuudesta.
English title: A comparison of the economic results of forest drainage undertakings in different parts of Finland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Keltikangas, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Seppälä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
J McEwen. Pohjois-Ontarion soista ja niiden metsistä.
English title: Peatlands and peatland forestry in northern Ontario.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • McEwen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Matti Niskanen. Kokemuksia metsäojituskoneiden käytöstä talvella.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Niskanen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit