Artikkelit jotka sisältää sanan 'humification'

Riitta Korhonen. Kylpyturpeen ominaisuudet ja laatusuositukset Suomessa.
English title: Characteristics and the quality guidelines of balneological peat in Finland.
Original keywords: suo; turve; kylpyturve; turvehoidot; maatuneisuus; rahkaturve; saraturve; humushapot
English keywords: peat type; peat; balneology; humification; mire; pH; fulvic acids; humic acids
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Keski-Euroopan kylpylöissä on käytetty turvetta jo yli kahdensadan vuoden ajan reuman sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien, urologisten ja gynekologisten vaivojen ja jopa lapsettomuuden hoitoon. Hoidot on tunnettu paremmin mutakylpyjen ja mutahauteiden/naamioiden nimellä, mutta niissä käytettävä materiaali on lähes aina turvetta. Suomessa turvehoitoja alettiin käyttää ensimmäisten kylpyturvetutkimusten valmistuttua 1990-luvun alusta alkaen. Geologian tutkimuskeskuksessa on tutkittu suomalaisten kylpyturpeeksi soveltuvien turvelajien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia vuodesta 1989 lähtien. Tutkimustulosten perusteella Suomesta löytyy runsaasti hyvälaatuista turvehoitoihin sopivaa turvetta. Tutkimustulosten ja käytön perusteella kylpyturpeelle on pyritty antamaan laatusuositukset, jotka vastaavat kansainvälisiä kylpyturpeen käytön laatuvaatimuksia kriteerejä. Hyvä kylpyturve on pitkälle maatunutta, H7 - H8 von Postin 10-asteikon mukaan, ja turve sisältää humushappoja vähintään 20 % kuivapainosta. Rikkipitoisuus on alle 0,30 % kuivapainosta ja siinä ei ole haitallisia määriä raskasmetalleja. Tässä artikkelissa esitetään tulokset 23 suolta tehdyistä kylpyturvetutkimuksista. Merkittävimmät erot rahka- ja saraturpeiden välillä havaittiin pH-arvoissa, rahkaturpeet ovat happamampia kuin saraturpeet. Myös humushappojen (2%) ja humiinien (5%) määrät olivat hieman korkeampia saraturpeilla.
  • Korhonen, Riitta Korhonen, erikoistutkija emerita, Tilanhoitajankaari 22 C 55, 00790 Helsinki, e-mail: riittakorhonen3@gmail.com Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Markus Hartman, Seppo Kaunisto, Klaus Silfverberg. Turpeen ominaisuudet ja kasvillisuus metsitetyn ja lannoitetun avosuon eri trofiatasoilla.
English title: Peat properties and vegetation along different trophic levels on an afforested, fertilised mire.
Avainsanat: Sphagnum; nitrogen; Carex; mineral nutrients; peat component; degree of humification; forest mosses
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
Relationships between the peat nutrient concentrations and the degree of humification, the ground vegetation and the botanical composition of the peat were studied on an afforested, originally treeless mire with a wide nitrogen gradient. The afforestation was carried out in 1971 using spot sowing and spot fertilisation. A broadcast fertilisation experiment that involved six replicates with four treatments, (i) a control, (ii) PK (rock phosphate and KCl), (iii) PK+ B, Cu and (iiii) wood ash was established in 1981–82. The surface peat layers were sampled for nutrient analyses in 1995 and for peat type determinations in 1997. The ground vegetation was inventoried in 1995. In 1995, the peat total nitrogen concentration varied from 8.7 to 29.1 mg g-1 in the 0–5 cm peat layer. The total nitrogen, phosphorus and iron concentrations and the degree of humification in the peat were all positively correlated with the proportion of Carex components and with each other. The frequency of Sphagnum mosses correlated negatively but that of forest mosses positively with the peat total nitrogen concentration. Broadcast fertilisation with wood ash increased the concentrations of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, manganese, boron, copper and zinc especially in the 0–5 cm peat layer but did not affect other peat properties or the ground vegetation.
  • Hartman, Finnish Forest Research Institute, Vantaa Reseach Centre, P.O. Box 18, 01301 Vantaa Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Kaunisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Silfverberg, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Keijo Lehtonen, Martti Ketola, Kirsti Haihu, Kalevi Pihlaja. Maatumisen vaikutus rahka- ja saraturpeista orgaanisilla liuottimilla uuttautuvan aineksen koostumukseen.
English title: Effect of humification on the composition of the solvent-extractable matter in Sphagnum and Carex peats.
Avainsanat: Sphagnum; Carex; humification; peat lipids
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
Solvent-extractable matter of Sphagnum (S) and Carex (C) peats of different degrees of humification (S, H2-H8; C, H3-H8) were isolated, saponified and analyzed. The C peat material was found to contain more extract than the S peat (C, 9.3%; S, 5.9%, on average). In both peat series the extract content increased with increasing degree of humification. In both peats the unsaponifiable, non-volatile polymeric matter comprised the biggest part, nearly one half on average, of the saponified extracts, which also were analyzed for their lipid components and other volatile materials. These fractions accounted for over one third and nearly one fifth, respectively. The total amounts of all these three categories generally increased, as did those of the individual lipid groups, with increasing humification. However, the relative minimum of the polymers and the relative maximum of the analyzed lipid compounds were found in the samples of H4 in both peat series. Fatty and ω-hydroxy acids were the most abundant lipid groups, together accounting for 70-90% of the analyzed lipids. Sterols and 1-alkanols were clearly more abundant in the S peat. The relative amounts of the lipid groups did not show a distinct dependence on the degree of humification in either peat series. The individual lipid group compositions of both peat types were very similar although some exceptions were found. Keywords: Carex , humification, peat lipids, Sphagnum
  • Lehtonen, Department of Chemis­try, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Ketola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Haihu, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Pihlaja, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit