Artikkelit kirjoittajalta Riitta Korhonen

Riitta Korhonen. Kylpyturpeen ominaisuudet ja laatusuositukset Suomessa.
English title: Characteristics and the quality guidelines of balneological peat in Finland.
Original keywords: suo; turve; kylpyturve; turvehoidot; maatuneisuus; rahkaturve; saraturve; humushapot
English keywords: peat type; peat; balneology; humification; mire; pH; fulvic acids; humic acids
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Keski-Euroopan kylpylöissä on käytetty turvetta jo yli kahdensadan vuoden ajan reuman sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien, urologisten ja gynekologisten vaivojen ja jopa lapsettomuuden hoitoon. Hoidot on tunnettu paremmin mutakylpyjen ja mutahauteiden/naamioiden nimellä, mutta niissä käytettävä materiaali on lähes aina turvetta. Suomessa turvehoitoja alettiin käyttää ensimmäisten kylpyturvetutkimusten valmistuttua 1990-luvun alusta alkaen. Geologian tutkimuskeskuksessa on tutkittu suomalaisten kylpyturpeeksi soveltuvien turvelajien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia vuodesta 1989 lähtien. Tutkimustulosten perusteella Suomesta löytyy runsaasti hyvälaatuista turvehoitoihin sopivaa turvetta. Tutkimustulosten ja käytön perusteella kylpyturpeelle on pyritty antamaan laatusuositukset, jotka vastaavat kansainvälisiä kylpyturpeen käytön laatuvaatimuksia kriteerejä. Hyvä kylpyturve on pitkälle maatunutta, H7 - H8 von Postin 10-asteikon mukaan, ja turve sisältää humushappoja vähintään 20 % kuivapainosta. Rikkipitoisuus on alle 0,30 % kuivapainosta ja siinä ei ole haitallisia määriä raskasmetalleja. Tässä artikkelissa esitetään tulokset 23 suolta tehdyistä kylpyturvetutkimuksista. Merkittävimmät erot rahka- ja saraturpeiden välillä havaittiin pH-arvoissa, rahkaturpeet ovat happamampia kuin saraturpeet. Myös humushappojen (2%) ja humiinien (5%) määrät olivat hieman korkeampia saraturpeilla.
  • Korhonen, Riitta Korhonen, erikoistutkija emerita, Tilanhoitajankaari 22 C 55, 00790 Helsinki, e-mail: riittakorhonen3@gmail.com Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Riitta Korhonen. Turpeen balneologisista tutkimuksista ja käytöstä.
English title: Balneological studies and the use of peat.
Avainsanat: peat; medical geology; balneology
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Peat therapy has been used in Continental Europe with good results to treat rheumatic diseases, rheumatoid arthritis in particular, and also gynaecological and urological ailments. Peat preparations have also been used in the treatment of eye diseases and diseases caused by the Herpes virus. Peat balneology is studied in numerous balneological research institutes where minerals waters are also investigated. The physicochemical properties of peat are determined. The most important parameter to be taken into account when selecting bath peat appears to be the degree of decomposition. The degree recommended for Sphagnum peat is H6 — H8 and for Carex peat H8 — H10 measured on the von Post scale. The mean degree of decomposition of the bath peat used in the German Democratic Republic fluctuates, however, between H5 and H7 . The curative power of peat therapy is attributed to the thermophysical properties of peat, which allow the human body to become overheated, and to the special properties of the biologically active substances in the peat. Key words: peat, medical geology, balneology.
  • Korhonen, Geological Survey of Finland, Kivimiehentie 1, SF-02150 Espoo, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Riitta Korhonen, Leila Korpela. In Memoriam: Turvetaiteilija Papu Pirtola 1949–2017.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
  • Korhonen, Sähköposti: rk@nn.fi (sähköposti)
  • Korpela, Luonnonvarakeskus, Helsinki Sähköposti: leila.korpela@luke.fi
Leena Larva, Riitta Korhonen. Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin.
English title: The effects of Finnish peat sauna on the climatic symptoms of women.
Original keywords: hoitoturve; kuumat aallot; sydänoireet; unettomuus; ärtyneisyys; lihas- ja nivelkivut
English keywords: balneology; hot flushes; heart discomfort; sleep problems and irritability; urinary problems; joint and muscular discomfort
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
Turpeen hoitavat vaikutukset ovat olleet tunnettuja jo satojen vuosien ajan Keski-Euroopassa, missä turvekylvyillä ja turvehauteilla on hoidettu reumaa ja muita liikuntaelinsairauksia ja myös gynekologisia ongelmia. Turvesaunominen on eräs suomalainen turvehoitomuoto, mutta sen terveysvaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu. Tässä pilottitutkimuksessa selvitettiin turvesaunomisen vaikutuksia naisten vaihdevuosioireisiin. Tutkimukseen osallistui 18 koehenkilöitä, joilla turvesaunomisen vaikutuksia selvitettiin kyselytutkimuksella. Kysely koski kaikkiaan 17 vaihdevuosiin liittyvää oiretta, joiden vaikeusastetta kysyttiin potilailta neliportaisella asteikolla ennen saunomista sekä päivän, viikon ja viiden viikon kuluttua saunomisen jälkeen. Tulokset osoittivat, että vaihdevuosioireet, kuten kuumat aallot, yöhikoilu, sydänoireet, nukkumisvaikeudet ja ärtyneisyys vähenivät merkitsevästi turvesaunomisen jälkeen. Myös muut oireet kuten virtsavaivat sekä lihas- ja nivelkivut vähenivät. Turvesaunaa voidaan pitää tehokkaana itsehoitomuotona naisten vaihdevuosioireiden väliaikaiseksi lievittämiseksi.
  • Larva, Leena Larva, naistentautien erikoislääkäri, Ainoklinikat Oy, Toijalantie 286, 37850 Metsäkansa, email: leena-larva@ainoklinikat.fi Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit