Artikkelit jotka sisältää sanan 'humic acids'

Riitta Korhonen. Kylpyturpeen ominaisuudet ja laatusuositukset Suomessa.
English title: Characteristics and the quality guidelines of balneological peat in Finland.
Original keywords: suo; turve; kylpyturve; turvehoidot; maatuneisuus; rahkaturve; saraturve; humushapot
English keywords: peat type; peat; balneology; humification; mire; pH; fulvic acids; humic acids
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Keski-Euroopan kylpylöissä on käytetty turvetta jo yli kahdensadan vuoden ajan reuman sekä muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien, urologisten ja gynekologisten vaivojen ja jopa lapsettomuuden hoitoon. Hoidot on tunnettu paremmin mutakylpyjen ja mutahauteiden/naamioiden nimellä, mutta niissä käytettävä materiaali on lähes aina turvetta. Suomessa turvehoitoja alettiin käyttää ensimmäisten kylpyturvetutkimusten valmistuttua 1990-luvun alusta alkaen. Geologian tutkimuskeskuksessa on tutkittu suomalaisten kylpyturpeeksi soveltuvien turvelajien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia vuodesta 1989 lähtien. Tutkimustulosten perusteella Suomesta löytyy runsaasti hyvälaatuista turvehoitoihin sopivaa turvetta. Tutkimustulosten ja käytön perusteella kylpyturpeelle on pyritty antamaan laatusuositukset, jotka vastaavat kansainvälisiä kylpyturpeen käytön laatuvaatimuksia kriteerejä. Hyvä kylpyturve on pitkälle maatunutta, H7 - H8 von Postin 10-asteikon mukaan, ja turve sisältää humushappoja vähintään 20 % kuivapainosta. Rikkipitoisuus on alle 0,30 % kuivapainosta ja siinä ei ole haitallisia määriä raskasmetalleja. Tässä artikkelissa esitetään tulokset 23 suolta tehdyistä kylpyturvetutkimuksista. Merkittävimmät erot rahka- ja saraturpeiden välillä havaittiin pH-arvoissa, rahkaturpeet ovat happamampia kuin saraturpeet. Myös humushappojen (2%) ja humiinien (5%) määrät olivat hieman korkeampia saraturpeilla.
  • Korhonen, Riitta Korhonen, erikoistutkija emerita, Tilanhoitajankaari 22 C 55, 00790 Helsinki, e-mail: riittakorhonen3@gmail.com Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Helinä Hartikainen. Elämästä humusta - humuksesta elämää.
English title: Humus - product and source of life.
Avainsanat: buffering; degradation; fulvic acids; humic acids
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Despite agreement that organic matter is an essential soil component, terminological confusion may result in inexact concepts of its role in controlling the chemical, physical and biological processes. Humus, which is synthesized primarily in humification process by microbes, is structurally very complex and resistant to degradation. It is produced from non-humus material: litter, a whole series of decomposition products, and identifiable constituents. Classifying soil organic matter into humus and non-humus materials permits the systematization of reactions involving organic matter. Microbial degradation of non-humus material releases plant nutrients and produces polysaccharides that stabilize soil aggregates, thus improving conditions for root growth. Antibiotics, vitamins and other active compounds affecting the biotic system can end up into soil as byproducts of the microbial metabolism. Only a very small portion of non-humus material is used as raw material for humus, whose importance is based on physico-chemical properties. Through its high water holding capacity, humus can physically control the mobility of compounds. Diverse functional groups participate in various types of chemical reactions (ion exchange, complex formation, dissolution, physical sorption of non-polar organic chemicals, etc). Similarly as in soil, humus acts as a buffer in water bodies. However, in contrast to soil, in waters photochemical reactions can enhance its degradation, thus leading to nutrient loadings and oxygen budget problems.
  • Hartikainen, Department of Applied Chemistry and Microbiology, Box 27, 00014 University of Helsinkin, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit