Suo - Mires and peat 9 (1958)

K-H Korhonen. Soiden rakennusteknillinen käyttö.
English title: The use of bogs for building purposes.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Simo Muotiala. Soiden käyttö tekojärviin.
English title: The use of bogs to constitute artificial lakes.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Muotiala, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Lauri Aaltonen. Suon käyttöön liittyviä näkökohtia turveteollisuudessa.
English title: Some aspects of peat industry, associated with the use of bogs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Aaltonen, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Valter Keltikangas. Soiden metsäojituskelpoisuudesta.
English title: On the suitability of bogs for afforestation draining.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Keltikangas, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Antti Mäki. Suomaan arvo maataloudellisessa käytössä.
English title: The value of peat soil in agricultural use.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Jaakko Kivekäs. Havaintoja muhituksen vaikutuksesta turvenäytteiden happamuuteen.
English title: Observations on the effect of incubiation upon the acidity of peat samples.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kivekäs, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
F Tennberg. Suoviljelyksen lannoituksesta.
English title: On the fertilizing of cultivated peat lands.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Tennberg, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Turpeen kuituaineksesta ja sen käyttömahdollisuuksista.
English title: Some aspects of peat fibres and their utilization possibilities.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Kanadalainen suotyyppi- ja turvelajiluokittelu.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Peitsa Mikola, Ilpo Mikola. Suon metsittäminen polttoturpeen noston jälkeen.
English title: Reforestation of bogs after peat harvesting.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Olavi Linnamies. Suot valtion metsien inventoinnin valossa.
English title: The Finnish bogs in the light of the state forest inventory.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Linnamies, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
E Ekman. Turveteollisuuden merkitys kasvaa Länsi-Euroopassa.
English title: The importance of peat industry is increasing in western Europe.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Ilpo Mikola. Jyrsinturvetuotannosta ja sen mahdollisuuksista maassamme.
English title: On the production of milled peat and on its possibilities in Finland.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mikola, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Moliniasoiden metsäojitustulosten heikkouteen johtavista syistä.
English title: On the factors resulting in difficult reforestation of Molinia vogs.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Viljo Puustjärvi. Rahkasammalien kationien oton mekanismista.
English title: On the mechanism of the uptake of cations by sphagna.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Puustjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit