Artikkelit kirjoittajalta Lasse Aro

Aleksi Räsänen, Jyri Mustajoki, Lasse Aro, Teemu Ulvi, Mari Annala, Mika Marttunen. Turvetuotantoalueiden jatkokäytön tavoite­lähtöinen ja moniarvoinen suunnittelu.
English title: Multi-criteria planning of peat production area after-use.
Original keywords: ennallistaminen; jatkokäyttö; metsitys; monitavoitearviointi; suonpohja; turvetuotantoalue; vesittäminen; vettäminen
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Suomessa on vapautunut ja vapautumassa tuhansia hehtaareita entisiä turvetuotanto­alueita muuhun maankäyttöön. Maanomistaja päättää alueensa jatkokäytöstä, jonka suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon monia eri tekijöitä, kuten alueen ominaispiirteet, jatkokäytön ympäristövaikutukset sekä maanomistajien ja sidosryhmien tavoitteet. Jatkokäyttömuotojen valintaa tukemaan tarvitaankin työkaluja. Kehitimme moni­tavoitearviointia soveltavan ja työpajoihin perustuvan lähestymistavan, joka jakautuu kahdeksaan vaiheeseen: sidosryhmien tunnistaminen, tavoitteiden määrittely, tuotanto­lohkojen ominaispiirteiden tarkastelu, jatkokäyttövaihtoehtojen tunnistaminen, jatko­käytön vaikutusten arviointi, tavoitteiden painottaminen, synteesin muodostaminen ja viestintä. Testasimme lähestymistapaa Oulussa sijaitsevalla Turvesuo-Miehonsuon alueella kolmen työpajan avulla. Lähestymistavan avulla alueelle tunnistettiin kolme jatkokäytön päävaihtoehtoa: vettäminen (sisältää kosteikot, ennallistuminen, ennallistaminen), luontainen kasvittuminen ja metsitys. Pilotoinnin aikana määritettiin, mille alueen lohkolle mikäkin päävaihtoehto voisi soveltua ja mitkä niiden ympäristövaikutukset ovat. Kehitetty lähestymistapa soveltuu etenkin yksityiskohtaista jatkokäytön suunnittelua edeltävään vaiheeseen, jossa kartoitetaan jatkokäytön vaihtoehtoja. Lisäksi lähestymistapa ja sen yhteydessä käytävät keskustelut mahdollistavat jatkokäytön suunnittelun järjestelmällisen läpikäymisen ja sidosryhmien keskinäisen oppimisen.

 • Räsänen, Luonnonvarakeskus (Luke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: aleksi.rasanen@luke.fi
 • Mustajoki, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki Sähköposti: jyri.mustajoki@syke.fi
 • Aro, Luonnonvarakeskus (Luke), Itäinen Pitkäkatu 4 A 20520 Turku Sähköposti: lasse.aro@luke.fi
 • Ulvi, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: teemu.ulvi@syke.fi
 • Annala, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu Sähköposti: mari.annala@syke.fi
 • Marttunen, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki Sähköposti: mika.marttunen@syke.fi
Paula Jylhä, Anssi Ahtikoski, Jyrki Hytönen, Lasse Aro. Profitability of biomass production of downy birch on cutaway peatlands.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Annually 2 500–3 500 hectares have been released from peat production in Finland. To meet European Union targets for reducing greenhouse gas emissions, Finland has aimed at substituting fossil fuels with wood-based fuels. The afforestation of cutaway peatlands could create carbon sinks and compensate soil carbon fluxes (Hytönen et al. 2018). High nitrogen content of the residual peat enables high biomass production, while potassium and phosphorus nutrition can be secured e.g. by ash fertilization. Cutaway peatlands could be afforested cost-efficiently with native downy birch (Betula pubescens Ehrh.), which is a primary successional tree species thriving on peatlands. Wood production would be based on natural seeding, early clear-cutting with whole-tree method, and coppice regeneration. This stand management system has shown potential for profitable production of energy biomass without subvention (Jylhä et al. 2015). The present study was aimed at assessing the profitability of growing downy birch on cutaway peatlands, based on empirical productivity models and a larger dataset than in the case study above.

 • Jylhä, Luonnonvarakeskus Sähköposti: paula.jylha@luke.fi
 • Ahtikoski, Luonnonvarakeskus Sähköposti: anssi.ahtikoski@luke.fi
 • Hytönen, Luonnonvarakeskus Sähköposti: jyrki.hytonen@gmail.com
 • Aro, Luonnonvarakeskus Sähköposti: lasse.aro@luke.fi
Jyrki Hytönen, Lasse Aro, Jorma Issakainen, Mikko Moilanen. Turvetuhka ja biotiitti männyn metsityslannoituksessa suonpohjalla.
English title: Peat ash and biotite in fertilization of Scots pine on an afforested cutaway peatland.
Avainsanat: potassium; Scots pine; biotite; nutrition; potassium chloride; Cutaway peatland
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

In Finland peat is used in power generation, often burned with wood mixture resulting in mixed ash types. Peat ash is usually rich in phosphorus (P) but poor in potassium (K) and thus not as good fertilizer for peatland forests as wood ash. In this study we compared the effects of peat ash and peat ash with added potassium (potassium chloride or biotite) on the growth and nutrition of Scots pine seedlings on a cutaway peatland. In addition, peat ash was pelletized with biotite in one treatment. The treatments were applied around single trees with 10 replications. The study site was rich in N, but poor in P and K. Peat and foliar samples were analysed, and the height growth of seedlings was monitored for 17 years following the treatments. Pure peat ash had a positive effect on the growth of Scots pine but the survival rate of seedlings was not satisfactory. Peat ash enriched with potassium increased substantially growth of seedlings and increased the foliar K concentration compared to unfertilized control and peat ash alone. Pelletized peat ash and biotite gave similar results as the use of un-pelletized peat ash and biotite. Peat ash alone is not recommended for fertilization of Scots pine stands on drained peatlands. Adding K to peat ash enables recycling of large amounts of nutrients back to peatland forests, and is a good alternative to low-soluble P and K fertilizer. The granulation of the product would ensure good spreadability.

 • Hytönen, Natural Resources Institute Finland, Silmäjärventie 2, 69100 Kannus, Finland Sähköposti: jyrki.hytonen@luke.fi (sähköposti)
 • Aro, Natural Resources Institute Finland, Itäinen Pitkäkatu 3, 20520 Turku, Finland Sähköposti: lasse.aro@luke.fi
 • Issakainen, Ratapellontie 11, 91500 Muhos, Finland Sähköposti: ji@nn.fi
 • Moilanen, Natural Resources Institute Finland, Paavo Havaksen tie 3, 90014, University of Oulu, Finland Sähköposti: mikko.moilanen@luke.fi
Lasse Aro, Seppo Kaunisto. Jatkolannoituksen ja kasvatustiheyden vaikutus nuorten mäntymetsiköiden ravinnetilaan sekä puuston ja juuriston kehitykseen paksuturpeisella suonpohjalla.
English title: Effect of refertilisation and growing on the nutrition, growth and root development of young Scots pine stands in a peat cutaway area with deep peat layers.
Avainsanat: afforestation; root penetration; Pinus sylvestris; nutrition; Fertilisation; cutaway peatlands; N/P ratio
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The effects of refertilisation and growing density on the soil and tree nutrition, root penetration and growth of Scots pine stands were studied in a cutaway peatland area with deep peat layers. The fertilisation treatments were control, N1975+PKB1985 and PK1975+PKB1996 refertilisations and those of the growing density <1 300, 1 654 and 1 954 trees ha-1. The maximum root penetration varied between 26 and 34 cm independently of the treatments. The N/P ratios in pine needles were quite high even on the refertilised plots (11.6-15.7). The duration of P fertilisation seems to be shorter (about 15 years) on cutaway peatlands with deep peat layers than on drained peatland forests. The greatest yield without natural removal (239 m3 ha-1, on an average) in 35-years-old stands was measured on plots, which had the highest growing density and had been repeatedly fertilised with PK. The results show that quite a high yield of Scots pine can be reached on cutaway peatlands. However, pine has to be fertilised with PK at the afforestation stage and at least once later if the remaining peat layer is 40-60 cm, and possibly several broadcast fertilisations are needed on peat layers deeper than 60 cm. It seems that growing tree stands on cutaway peatlands in higher densities than in conventional forestry may improve nutrient cycling in stands and hence decrease leaching of nutrients from the site.
 • Aro, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
 • Kaunisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit