Artikkelit jotka sisältää sanan 'root penetration'

Lasse Aro, Seppo Kaunisto. Jatkolannoituksen ja kasvatustiheyden vaikutus nuorten mäntymetsiköiden ravinnetilaan sekä puuston ja juuriston kehitykseen paksuturpeisella suonpohjalla.
English title: Effect of refertilisation and growing on the nutrition, growth and root development of young Scots pine stands in a peat cutaway area with deep peat layers.
Avainsanat: afforestation; root penetration; Pinus sylvestris; nutrition; Fertilisation; cutaway peatlands; N/P ratio
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The effects of refertilisation and growing density on the soil and tree nutrition, root penetration and growth of Scots pine stands were studied in a cutaway peatland area with deep peat layers. The fertilisation treatments were control, N1975+PKB1985 and PK1975+PKB1996 refertilisations and those of the growing density <1 300, 1 654 and 1 954 trees ha-1. The maximum root penetration varied between 26 and 34 cm independently of the treatments. The N/P ratios in pine needles were quite high even on the refertilised plots (11.6-15.7). The duration of P fertilisation seems to be shorter (about 15 years) on cutaway peatlands with deep peat layers than on drained peatland forests. The greatest yield without natural removal (239 m3 ha-1, on an average) in 35-years-old stands was measured on plots, which had the highest growing density and had been repeatedly fertilised with PK. The results show that quite a high yield of Scots pine can be reached on cutaway peatlands. However, pine has to be fertilised with PK at the afforestation stage and at least once later if the remaining peat layer is 40-60 cm, and possibly several broadcast fertilisations are needed on peat layers deeper than 60 cm. It seems that growing tree stands on cutaway peatlands in higher densities than in conventional forestry may improve nutrient cycling in stands and hence decrease leaching of nutrients from the site.
  • Aro, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Kaunisto, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Seppo Kaunisto, Timo Viinamäki. Lannoituksen ja leppäsekoituksen vaikutus mäntytaimikon kehitykseen ja suonpohjaturpeen ominaisuuksiin Aitonevalla.
English title: Effect of fertilization and alder (Alnus incana) mixture on the development of young Scots pine (Pinus sylvestris) trees and the peat properties in a peat cutover area at Aitoneva, southern Finland.
Avainsanat: Foliar nutrients; peat nutrients; peat thickness; root penetration
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The alder mixture and fertilization, both separately and especially together increased the growth of pine and the mass and length of roots, and decreased mortality of trees. Alder mixture increased the amounts of phosphorus and potassium in peat as compared to the alderless plots. The thickness of the peat layer (range 0.24-0.72 m) was negatively correlated with the growth of pine, the foliar P and K concentrations and the root mass and length. In no case were roots found in the peat layer closest to the subsoil. Obviously the peat layer should not be thicker than 30 cm, even if fertilized, for growing pine in a peat cutover area. Keywords: Foliar nutrients, peat nutrients, peat thickness, root penetration
  • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Viinamäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit