Artikkelit jotka sisältää sanan 'peat nutrients'

Mika Nieminen, Antti Pätilä. Puuston kasvu ja ravinteiden saatavuus turvemaiden vanhoilla kalkituskokeilla.
English title: The growth of Scots pine and the availability of nutrients in old Finnish liming experiments on drained peatlands.
Avainsanat: fertilization; tree growth; peat nutrients; Pinus sylvestris; needle nutrients
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
Liming (with applications of 1 000 to 8 000 kg ha1) had no long-term (1929-1985) effect on the growth of Scots pine on drained oligotrophic peatlands. Liming plus NPK fertilization had a variable effect on the growth of the stands. The same treatment could result in a very different response in different experimental areas. Both liming alone and liming plus NPK fertilization increased the calcium, magnesium and nitrogen contents of peat and decreased the C/N ratio and acidity. Liming plus fertilization decreased needle boron and manganese and increased calcium and nitrogen concentrations. The results of peat and needle analysis indicated that the changes in nitrogen availability to trees caused by liming have not been sufficient enough to affect tree growth. It was also concluded that boron deficiency was the main reason for the lowered yield. Key words: fertilization, needle nutrients, peat nutrients, Pinus sylvestris, tree growth
  • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Pätilä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Seppo Kaunisto. Kalilannoituksen vaikutus männyn kasvuun ja ravinnetilaan.
English title: Effect of potassium fertilization on the growth and nutrition of Scots pine.
Avainsanat: peatland; Foliar nutrients; peat nutrients; Pinus sylvestris
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
This paper is based on four experiments established in 1960-1969. There were four sources of potassium: potassium chloride, double salt of potassium and magnesium sulphates, cement potassium and potassium sulphate. The application rates of fertilizer potassium varied from 0 to 664 kg/ha as pure element. Nitrogen and phosphorus or phosphorus alone were also given at the beginning. The experiments were inventoried in 1988. The peat potassium amounts were independent of the application rate. On the other hand, the foliar potassium concentrations were the higher the higher the application rate. Yet, the effect of currently used potassium fertilizer rate, (about 80 kg/ha of K), on the foliar potassium concentrations did not significantly differ from the effect of the double rate. Fertilization increased the basal area growth for 8-22 years, after which the growth started to decline. The reason can at least partly be attributed to the shortage of potassium. The growth response was independent of the potassium source and rate on the potassium fertilized plots. Key words: Foliar nutrients, peatland, peat nutrients, Pinus sylvestris
  • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Mika Nieminen, Antti Pätilä. Ojitettujen rämeiden pohjaveden laatu ja sen riippuvuus turpeen kemiallisista ominaisuuksista.
English title: Groundwater quality and its relationship to peat chemical properties on drained pine mires.
Avainsanat: peatlands; peat nutrients; water chemistry
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The variation in groundwater nutrient concentrations from 29 oligotrophy pine mires were described. The relationships between groundwater chemistry and the chemical status of the surface peat layer were also investigated. The mean groundwater quality in different site type fertility groups was: pH 4.0-4.8; NH4+-N 0.45-0.80 mg l-1; P 0.06-0.15 mg l-1; K 0.27-0.54 mg l-1 ; Ca 1.40-3.78 mg l-1; Mg 0.49-1.67 mg l-1; Mn 0.01-0.12 mg I-1; Fe 0.69-3.20 mg l-1; Al 0.34-0.57 mg i-1; Zn 0.006-0.015 mg I-1; Na 0.63-1.91 mg l-1; B 0.008-0.010 mg l-1 and S 1.15-1.47 mg l-1. When ordered from the most infertile to the most fertile site types, groundwater pH and total concentrations of Ca, Mg, Mn, Fe and Na significantly (P < 0.001) increased. There was a large seasonal variation in the concentrations of S, K, Na, B and Zn, and a large within-plot variation in K, NH4+-N, P and B concentrations. The results indicated that factors other than the chemistry of peat were involved in determining the concentrations of these nutrients in the groundwater. Groundwater concentrations of Al, Fe, Ca and Mg, on the other hand, were found to be strongly correlated with the corresponding total nutrient concentrations in the surface peat layer. Keywords: peatlands, peat nutrients, water chemistry
  • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, SF-01301 Vantaa, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Pätilä, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
Seppo Kaunisto, Timo Viinamäki. Lannoituksen ja leppäsekoituksen vaikutus mäntytaimikon kehitykseen ja suonpohjaturpeen ominaisuuksiin Aitonevalla.
English title: Effect of fertilization and alder (Alnus incana) mixture on the development of young Scots pine (Pinus sylvestris) trees and the peat properties in a peat cutover area at Aitoneva, southern Finland.
Avainsanat: Foliar nutrients; peat nutrients; peat thickness; root penetration
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The alder mixture and fertilization, both separately and especially together increased the growth of pine and the mass and length of roots, and decreased mortality of trees. Alder mixture increased the amounts of phosphorus and potassium in peat as compared to the alderless plots. The thickness of the peat layer (range 0.24-0.72 m) was negatively correlated with the growth of pine, the foliar P and K concentrations and the root mass and length. In no case were roots found in the peat layer closest to the subsoil. Obviously the peat layer should not be thicker than 30 cm, even if fertilized, for growing pine in a peat cutover area. Keywords: Foliar nutrients, peat nutrients, peat thickness, root penetration
  • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Viinamäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit