Artikkelit jotka sisältää sanan 'peat thickness'

Seppo Kaunisto, Timo Viinamäki. Lannoituksen ja leppäsekoituksen vaikutus mäntytaimikon kehitykseen ja suonpohjaturpeen ominaisuuksiin Aitonevalla.
English title: Effect of fertilization and alder (Alnus incana) mixture on the development of young Scots pine (Pinus sylvestris) trees and the peat properties in a peat cutover area at Aitoneva, southern Finland.
Avainsanat: Foliar nutrients; peat nutrients; peat thickness; root penetration
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The alder mixture and fertilization, both separately and especially together increased the growth of pine and the mass and length of roots, and decreased mortality of trees. Alder mixture increased the amounts of phosphorus and potassium in peat as compared to the alderless plots. The thickness of the peat layer (range 0.24-0.72 m) was negatively correlated with the growth of pine, the foliar P and K concentrations and the root mass and length. In no case were roots found in the peat layer closest to the subsoil. Obviously the peat layer should not be thicker than 30 cm, even if fertilized, for growing pine in a peat cutover area. Keywords: Foliar nutrients, peat nutrients, peat thickness, root penetration
  • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Viinamäki, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit