Artikkelit kirjoittajalta Erkki Ekman

Erkki Ekman. Viides kansainvälinen turvekongressi — Fifth international peat congress Turpeen käyttö ympäristönsuojelussa.
English title: Use of peat for environmental concervation.
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Turpeen käyttöön ympäristönsuojelussa liittyvä tehtäväalue on varsin monitahoinen riippuen siitä, mitä turpeen erikoisominaisuuksia pyritään hyväksikäyttämään. Tämä oli todettavissa myös tähän aiheeseen liittyvien kahdeksan tieteellis-teknillisen esitelmän aihepiireistä. Niissä esitettyjen ympäristönsuojelua palvelevien tutkimusten kohteena olevat ja hyväksikäyttämät turpeen ominaisuudet perustuvat ensisijaisesti sen sorptio- ja kationinvaihtokykyyn sekä toisaalta siinä olevien aineosien biologiseen aktiviteettiin. Turpeen sorptio-ominaisuuksien teknillisiä käyttösovellutuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia käsiteltiin neljässä esitelmässä. University of Minnesota, Department of Soil Science:ssa (Brown, J.L. ja Farnham, R.S.) on kehitetty turvetta hyväksikäyttävä jätevesien puhdistusmenetelmä, jossa käytetään fosfori- ja typpiyhdisteiden poistossa hyväksi turvepatjassa aerobisissa olosuhteissa tapahtuvia mikrobiologisia prosesseja ja turvesuodatusalustalla kasvatettua kasvimateriaalia. Suodattimen perusosa rakentuu vähintään 30 cm paksuisesta tasarakenteisesta, vähän tai keskimaatuneesta turvepatjasta, joka aerobisten olosuhteiden aikaansaamiseksi lepää 50 . . . 60 cm paksuisella hiekkapatjalla. Menetelmässä on yhdistetty maaperäsuo-datuksen ja kasvien avulla tapahtuva ra- vinteiden poisto jätevesistä ja se tarjoaa ratkaisun erityisesti erillisten pientalouksien ja -yhteisöjen suurta puhdistus tehoa vaativien jätevesien puhdistukseen. Menetelmää on sovellettu käytäntöön mm. leirintäalueilla ja järvien rannoilla sijaitsevilla virkistysalueilla.
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Näkymiä eri maiden turveteollisuudesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Turvepehkun kuivaamisesta.
English title: Drying of peat moss.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Turpeen kuituaineksesta ja sen käyttömahdollisuuksista.
English title: Some aspects of peat fibres and their utilization possibilities.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Turvebrikettien valmistuksesta.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Maailman turvemiehen koolla Irlannissa. Turpeen teknillisestä käytöstä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Erkki Ekman. Turpeen jalostuksen kemiallisesta tutkimuksesta nykyhetkellä.
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
  • Ekman, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit