Artikkelit jotka sisältää sanan 'mire types'

Atte Korhola. Espoon keidassoiden luonteesta ja kehityksestä — esimerkkinä Nupurilan Kotasuo.
English title: On the character and develop­ment of the raised bogs in Espoo, Southern Finland — exemplified by the Kotasuo bog.
Avainsanat: mire types; Cladoceran stratigraphy; mire evolution; mire stratigraphy; terrestrialization
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Present character and natural history of 13 raised bogs in Espoo, S. Finland were studied by means of morphological, ecological and palaeo-eco-logical methods including 11 radiocarbon datings. Special attention was paid to the hydroseral development of Kotasuo bog by using plant and Cladoceran remains in the interpretation of ancient lake basins terrestriali-zation. The bogs were divided into three morphological groups according to their gross morphological (Grossform) features. The main type of mire formation was showed to be terrestrialization. Filling-in of the ancient lake basins was most common during the late boreal and early subboreal periods. The first mire type in Kotasuo was floristically rich, luxurious Phrag-mites-Typha-Carex fen. Keywords: Cladoceran stratigraphy, mire evolution, mire stratigraphy, mire types, terrestrialization
  • Korhola, Department of Geography, University of Helsinki, Hallituskatu 11, SF-00100 Helsinki, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Seppo Eurola, Kaisu Aapala, Aira Kokko. Ojitustilanne Etelä- ja Keski-Suomen sekä Pohjanmaa-Kainuun alueella.
English title: A survey of peat-land drainage activity in southern and central Finland.
Avainsanat: Drainage; Finland; mire types; peatland
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
The results of a survey of 254 random sample plots, each 1 km2 in area and covering 1 543 km of mire transect line are reported. 74% of the peat-land encountered were drained with open ditch networks for forestry purposes. Of those 19% were classified as recently drained, 66% as transitional, 10% as transformed peat-moor peatlands, and 5% as being under the influence of nearby drainage. Drainage activity had been most often carried out on spruce mires, pine bogs, combination types, and rich fens and to a lesser extent on poor fens/bog hollows. The nutrient status and peat thickness had been taken into account only to a limited extent although ombrotrophic peatlands had been drained to a lesser extent than rich peatlands. There was an increasing tendency to extend drainage activities to thick, ombrotrophic mire types. 17% of peatland under the influence of drainage (750 000 ha) are unsuitable for forestry purposes. Considered within each unsuitable mire type more than 50% of their area is drained. Keywords: Drainage, Finland, mire types, peatland
  • Eurola, Department of Botany, University of Oulu, Linnanmaa, SF-90570 Oulu, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
  • Aapala, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo
  • Kokko, Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit