Artikkelit jotka sisältää sanan 'Fertilizer'

Mika Nieminen. Hidasliukoisten fosforilannoitteiden ominaisuudet ja käyttökelpoisuus suometsien lannoituksessa. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu.
English title: Properties of slow release phosphorus fertilizers with special reference to their use on drained peatland forests. A review.
Avainsanat: peatland forestry; fertilizer dissolution; fertilizer leaching; phosphate minerals
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
Slow-release phosphorus fertilizers have long been considered as a primary fertilization option on drained peatland forests in Finland. There has also been growing interest in using slow-release P-fertilizers as a better alternative to water-soluble fertilizers on agricultural land. Manufacture of different P-fertilizers, and those fertilizer and site properties which affect the rate of P release, are reviewed. The effects of slow-release P-fertilizers on plant growth and the liability to be leached into waterways are also discussed. In particular, the behaviour of slow-release P-fertilizers on drained peatland forests is considered. Key words: fertilizer dissolution, fertilizer leaching, phosphate minerals, peatland forestry
  • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Centre, P. O. Box 18, FIN-01301, Vantaa, Finland Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)
Heikki Veijalainen. Fyto-2H-valmisteen vaikutus männyn neulasten ravinnepitoisuuksiin suometsissä.
English title: Effect of Fyto-2H-fertilizer on nutrient concentrations in pine needles Scots in peatland forests.
Avainsanat: needle analysis; liming; Fertilizer; Pinus silvestris; wood ash
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
A granular calcium and wood ash mixture (Fyto-2H-fertilizer) increased foliar, K and B and decreased Zn after two growing periods in Pinus silvestris stands. It had also a positive effect on needle mass (d. m.), but not as pronounced one as the PK-fertilizer for peatland forests. It was concluded that Fyto-2H-product can increase the nutrient contents, which have been observed to be essential for the state of health in peatland forests. Further it contains slowly soluble portions of Ca and Mg, which have been proved to be very often the growth limiting factors e.g. in disturbed forests in Central Europe. Keywords: Fertilizer, liming, needle analysis, Pinus silvestris, wood ash
  • Veijalainen, Department of Forest Ecology, The Finnish Forest Research Institute P.O. Box 18, FIN-01301, Vantaa Sähköposti: ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit