Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Erkki Ekman (email)

Viides kansainvälinen turvekongressi — Fifth international peat congress Turpeen käyttö ympäristönsuojelussa

Ekman E. Viides kansainvälinen turvekongressi — Fifth international peat congress Turpeen käyttö ympäristönsuojelussa.

English title: Use of peat for environmental concervation

Tiivistelmä

Turpeen käyttöön ympäristönsuojelussa liittyvä tehtäväalue on varsin monitahoinen riippuen siitä, mitä turpeen erikoisominaisuuksia pyritään hyväksikäyttämään. Tämä oli todettavissa myös tähän aiheeseen liittyvien kahdeksan tieteellis-teknillisen esitelmän aihepiireistä. Niissä esitettyjen ympäristönsuojelua palvelevien tutkimusten kohteena olevat ja hyväksikäyttämät turpeen ominaisuudet perustuvat ensisijaisesti sen sorptio- ja kationinvaihtokykyyn sekä toisaalta siinä olevien aineosien biologiseen aktiviteettiin. Turpeen sorptio-ominaisuuksien teknillisiä käyttösovellutuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia käsiteltiin neljässä esitelmässä. University of Minnesota, Department of Soil Science:ssa (Brown, J.L. ja Farnham, R.S.) on kehitetty turvetta hyväksikäyttävä jätevesien puhdistusmenetelmä, jossa käytetään fosfori- ja typpiyhdisteiden poistossa hyväksi turvepatjassa aerobisissa olosuhteissa tapahtuvia mikrobiologisia prosesseja ja turvesuodatusalustalla kasvatettua kasvimateriaalia. Suodattimen perusosa rakentuu vähintään 30 cm paksuisesta tasarakenteisesta, vähän tai keskimaatuneesta turvepatjasta, joka aerobisten olosuhteiden aikaansaamiseksi lepää 50 . . . 60 cm paksuisella hiekkapatjalla. Menetelmässä on yhdistetty maaperäsuo-datuksen ja kasvien avulla tapahtuva ra- vinteiden poisto jätevesistä ja se tarjoaa ratkaisun erityisesti erillisten pientalouksien ja -yhteisöjen suurta puhdistus tehoa vaativien jätevesien puhdistukseen. Menetelmää on sovellettu käytäntöön mm. leirintäalueilla ja järvien rannoilla sijaitsevilla virkistysalueilla.

Tekijä
  • Ekman, Sähköposti ei.tietoa@nn.oo (sähköposti)

Vastaanotettu 31.10.2017 Julkaistu 1.1.1977

Katselukerrat 493

Saatavilla http://suo.fi/article/9463 | Lataa PDF

Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

Rekisteröidy
Click this link to register to Suo - Mires and peat.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Ekman E., (1977) Use of peat for environmental concervation Suo - Mires and peat vol. 28 no. 1 artikkeli 9463
Ekman E., (1967) Suo - Mires and peat vol. 18 no. 5 artikkeli 9346
Ekman E., (1960) Drying of peat moss Suo - Mires and peat vol. 11 no. 1 artikkeli 9254
Ekman E., (1958) Some aspects of peat fibres and their utilizatio.. Suo - Mires and peat vol. 9 no. 4 artikkeli 9234
Ekman E., (1956) Suo - Mires and peat vol. 7 no. 5 artikkeli 9211
Ekman E., (1954) Suo - Mires and peat vol. 5 no. 2-3 artikkeli 9185
Ekman E., (1953) Suo - Mires and peat vol. 4 no. 2 artikkeli 9172