Suo - Mires and peat 8 (1957)

Yrjö Enroth: Sähköa ja kemiallisen teollisuuden tuotteita turpeesta Leningradin alueella.
 • Enroth, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Havaintoja Neuvostoliiton turveteollisuudesta.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Kauko Maijala: Havaintoja soiden raivauksesta Leningradin alueella.
 • Maijala, ORCID ID:(email)
Martti Salmi: Suoseuran opintomatka Neuvostoliittoon.
 • Salmi, ORCID ID:(email)
Yrjö Ilvessalo: Suomen suot. Valtakunnan metsien inventointiin perustuva kuvaus.
 • Ilvessalo, ORCID ID:(email)
Veikko Valovirta: Teuravuoma polttoturpeen raaka-ainelähteenä.
 • Valovirta, ORCID ID:(email)
Yrjö Pessi: Suon ojituksen ja viljelykseenoton vaikutuksesta maan ja maan pinnan läheisen ilman lämpöoloihin.
 • Pessi, ORCID ID:(email)
Kauko Maijala: Havaintoja suomaiden koneellisesta uudisraivauksesta Suomessa.
 • Maijala, ORCID ID:(email)
Olavi Huikari: Tutkimuksia metsäoja-auran vedosta yhdellä ja kahdella vetokoneella.
 • Huikari, ORCID ID:(email)
Eino Halonen: Turvemaat viljelysmaiden verojyvityksessä.
 • Halonen, ORCID ID:(email)
Martti Kurki: Suoviljelysten viljavuudesta viljavuustutkimuksen valossa.
 • Kurki, ORCID ID:(email)
Arvo Valmari: Soiden boniteetin ja hyväluvun välisestä suhteesta.
 • Valmari, ORCID ID:(email)
Auvo Kotiaho: Suoviljelysyhdistyksen ja ASO:n viljelykelpoisuustutkimuksista.
 • Kotiaho, ORCID ID:(email)
Arvo Valmari: Kasvutekijät ja soiden luokittelu.
 • Valmari, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit