Suo - Mires and peat 70 (2019)

Juhani Päivänen: Maan- ja hengenviljelyn onnistunut yhdistelmä 1700-luvun Suomessa.
 • Päivänen, ORCID ID:Sähköposti juhani.paivanen@helsinki.fi
Leila Korpela, Sakari Sarkkola, Tapio Lindholm & Harri Vasander: Suoseuran ja metsäylioppilaiden retkeily Pohjois- Saksan kosteikkoviljelykohteille 15.–20.9.2019.
 • Korpela, ORCID ID:Sähköposti leila.korpela@luke.fi
 • Sarkkola, ORCID ID:Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
 • Lindholm, ORCID ID:Sähköposti tapio.lindholm@ymparisto.fi
 • Vasander, ORCID ID:Sähköposti harri.vasander@helsinki.fi
Tapio Lindholm, Raimo Heikkilä & Harri Vasander: Suoluonnon tutkimista suomalais-venäläisenä yhteistyönä.
 • Lindholm, ORCID ID:Sähköposti tapio.lindholm@ymparisto.fi
 • Heikkilä, ORCID ID:
 • Vasander, ORCID ID:Sähköposti harri.vasander@helsinki.fi
Niko Silvan, Sakari Sarkkola & Raija Laiho: Rahkasammalbiomassa ja sen korjuuseen soveltuvat suot Suomessa.
 • Silvan, ORCID ID:Sähköposti niko.silvan@luke.fi
 • Sarkkola, ORCID ID:Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
 • Laiho, ORCID ID:Sähköposti raija.laiho@luke.fi
Sakari Sarkkola & Leila Korpela: Ajankohtaisia näkökulmia menneeseen ja tulevaan soiden ja turpeen käyttöön ja tutkimukseen – IPS:n 50-vuotisjuhlasymposium Rotterdamissa Hollannissa 11.–14.9.2018.
 • Sarkkola, ORCID ID:Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
 • Korpela, ORCID ID:Sähköposti leila.korpela@luke.fi
Juha Rikala: Nuotion pohjasta voi levitä sitkeä palo turvemaalla.
 • Rikala, ORCID ID:Sähköposti juha.rikala@helsinki.fi
Vilma Anttila, Terttu Hermansson, Tapio Lindholm, Markku Saarinen, Pasi Talvitie & Pekka Vesterinen: Geologiaa, suokulttuuria ja suoluonnon helmiä – Suoseuran retki lounaisen Suomenselän rajamaiden soille 14.8.–15.8.2018.
 • Anttila, ORCID ID:Sähköposti vilma.anttila@helsinki.fi
 • Hermansson, ORCID ID:Sähköposti terttu.hermansson@lhgeopark.fi
 • Lindholm, ORCID ID:Sähköposti tapio.lindholm@ymparisto.fi
 • Saarinen, ORCID ID:Sähköposti markku.saarinen@luke.fi
 • Talvitie, ORCID ID:Sähköposti pasi.talvitie@lhgeopark.fi
 • Vesterinen, ORCID ID:Sähköposti pekka.vesterinen@metsa.fi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit