Suo - Mires and peat 54 (2003)

Markku Yli-Halla: Pitääkö kaikkein happamimmat sulfaattimaat poistaa viljelystä?
 • Yli-Halla, MTT Agrifood Research Finland, Environmental research, FIN-31600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
Helinä Hartikainen: Elämästä humusta - humuksesta elämää.
 • Hartikainen, Department of Applied Chemistry and Microbiology, Box 27, 00014 University of Helsinkin, Finland ORCID ID:(email)
Marja-Leena Päätalo, Anu Hilli, Mikko Moilanen & Eila Tillman-Sutela: Koivuverhopuuston tiheyden ja kuusialikasvoksen pituuden tasauksen vaikutus taimikon pituuskasvuun ojitusalueella.
 • Päätalo, The Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie 7, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Hilli, ORCID ID:
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Tillman-Sutela, ORCID ID:
Sakari Sarkkola & Juhani Päivänen: Mustakuusen ja männyn istutustaimikon kehitys karulla ojitetulla suolla.
 • Sarkkola, Department of Forest Ecology, P. O. Box 27, Fin-00014 University of Helsinki ORCID ID:(email)
 • Päivänen, ORCID ID:
Anu Hilli, Marja-Leena Päätalo, Mikko Moilanen & Marja-Leena Piiroinen: Verhopuuston tiheyden ja lannoituksen vaikutus kuusen taimien pituuskasvuun ojitetulla turvemaalla.
 • Hilli, OSLA, Kirkkotie 1, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Päätalo, ORCID ID:
 • Moilanen, ORCID ID:
 • Piiroinen, ORCID ID:
Lasse Aro & Seppo Kaunisto: Jatkolannoituksen ja kasvatustiheyden vaikutus nuorten mäntymetsiköiden ravinnetilaan sekä puuston ja juuriston kehitykseen paksuturpeisella suonpohjalla.
 • Aro, Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano ORCID ID:(email)
 • Kaunisto, ORCID ID:
Jukka Turunen: Luonnontilaisten soiden pitkänajan- ja nykykertymät boreaalisella ja subarktisella kasvillisuusvyöhykkeellä: katsaus.
 • Turunen, Geological Survey of Finland, Kuopio Unit, P.O. Box 1237, 70211 Kuopio, Finland ORCID ID:(email)
Pekka Pietiläinen & Seppo Kaunisto: Turpeen kokonaistyppipitoisuuden ja lannoituksen vaikutus männyn neulasten typpipitoisuuteen kolmessa eri lämpösummavyöhykkeessä.
 • Pietiläinen, The Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie 7, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Kaunisto, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit