Suo - Mires and peat 47 (1996)

Janne Uuttera, Matti Maltamo & Juha-Pekka Hotanen: Suometsien rakenne-erot keskisessä Suomessa.
 • Uuttera, The European Forest Institute, Torikatu 34, FIN-80100 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
 • Maltamo, ORCID ID:
 • Hotanen, ORCID ID:
Risto Lauhanen: Kaivinkoneiden tuottavuus, työnjälki ja kustannukset maanmuokkauksessa turvemailla.
 • Lauhanen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, FIN-69100 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
Edgar Karofeld: Emäksisen tuhkalaskeuman vaikutus rahkasammaliin Niinsaarensuolla Koillis-Virossa.
 • Karofeld, Institute of Ecology, Kevade Str. 2, EE0001 Tallinn, Estonia ORCID ID:(email)
Markku Saarinen: Neulasten pääravinnepitoisuuksien muutokset turvekankaan alikasvoskuusikossa ylispuuhakkuun jälkeen.
 • Saarinen, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, Kaironiementie 54, FIN-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
Mikko Moilanen, Timo Penttilä & Jorma Issakainen: Lannoituksen vaikutus kuusikoiden kasvuun ja ravinnetilaan ojitetuilla turvemailla Pohjois-Suomessa.
 • Moilanen, The Finnish Forest Research Institute, Muhos Research Station, Kirkkosaarentie, FIN-91500 Muhos, Finland ORCID ID:(email)
 • Penttilä, ORCID ID:
 • Issakainen, ORCID ID:
Antti Wall & Jyrki Hytönen: Painomaan vaikutus metsitetyn turvepellon ravinnemääriin.
 • Wall, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, P.O.Box 44, FIN-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Hytönen, ORCID ID:
Raija Laiho: Vedenpinnan alenemisen vaikutus sararämeen pintakasvillisuuden biomassaan ja lajistoon.
 • Laiho, Department of Forest Ecology, P.O.Box 24, FIN-00014 University of Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Jyrki Kangas & Risto Lauhanen: Kunnostusojitusvaihtoehtojen vesistövaikutusten asiantuntija-avusteinen arviointi ja liittäminen päätösanalyysiin.
 • Kangas, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, P.O.Box 44, FIN-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Lauhanen, ORCID ID:
Hans Gustav Gustavsen: Pituusboniteettisovellus ojitusalueiden metsille.
 • Gustavsen, The Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P.O.Box 68, FIN-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Leila Korpela & Antti Reinikainen: Boreaalisen reunavaikutteisen suokasvillisuuden monimuotoisuuden analyysia.
 • Korpela, The Finnish Forest Research Institute, Vantaa Research Center, P.O.Box 18, FIN-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
 • Reinikainen, ORCID ID:
Antti Wall & Leila Urvas: Uuttoajan ja EDTA:n vaikutus metsitettyjen peltomaiden ravinteiden uuttumiseen happamaan ammoniumasetaattiin.
 • Wall, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, P.O.Box 44, FIN-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
 • Urvas, ORCID ID:
Merja Myllys & Asko Simojoki: TDR-mittausten kalibrointi viljeltyjen turvemaiden kosteuden mittaamiseen.
 • Myllys, Agricultural Research Centre of Finland, Institute of Crop and Soil Science, FIN-31600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
 • Simojoki, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit