Suo - Mires and peat 45 (1994)

Rein Veski & Orru Mall: Viron soiden kemiallinen tutkimus.
  • Veski, Peat Info Ltd., Söpruse 233-48, EE0034 Tallinn, Estonia ORCID ID:(email)
  • Mall, ORCID ID:
Mika Nieminen & Antti Pätilä: Puuston kasvu ja ravinteiden saatavuus turvemaiden vanhoilla kalkituskokeilla.
  • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
  • Pätilä, ORCID ID:
Jyrki Hytönen: Lannoitemaaran vaikutus lyhytkiertoviljelmien ravinnetilaan ja biomassatuotokseen suonpohjilla.
  • Hytönen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, Box 44, FIN-69J 01 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
Leila Urvas: Rikki viljellyissä eloperäisissä maissa.
  • Urvas, Agricultural Research Centre of Finland, Institute of Soils and Environment, FIN-3J600 Jokioinen, Finland ORCID ID:(email)
Kimmo K. Kolari: Neulasten ravinnepitoisuuksien vaihtelu männyn latvuksessa.
  • Kolari, The Finnish Forest Research Institute, Box 18, FIN-0I301 Vantaa ORCID ID:(email)
Risto Lauhanen: Kaivukaluston aiheuttamat puustovauriot kunnostusojituksessa.
  • Lauhanen, The Finnish Forest Research Institute, Kannus Research Station, FIN-69101 Kannus, Finland ORCID ID:(email)
Juha Heiskanen: Kaksiosaisten turvepohjaisten kasvualustojen vaikutus männyn paakkutaimien kasvuun.
  • Heiskanen, ORCID ID:(email)
Päivi Paasovaara: Kuusamon suokasvillisuus ja ojitustilanne.
  • Paasovaara, Keskuskoulu B 7, FIN-86710 Kärsämäki, Finland ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit