Suo - Mires and peat 42 (1991)

Mika Nieminen & Antti Pätilä: Ojitettujen rämeiden pohjaveden laatu ja sen riippuvuus turpeen kemiallisista ominaisuuksista.
 • Nieminen, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, SF-01301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
 • Pätilä, ORCID ID:
Irmeli Vuorela: Turvetutkimus Suomen asutushistorian selvittämisessä.
 • Vuorela, The Geological Survey of Finland, Betonimiehenkuja 4, SF-02150 Espoo, Finland ORCID ID:(email)
Leena Finér: Lannoituksen vaikutus rämemännikon kasvuun ja rakenteeseen.
 • Finér, Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Station, P. O. Box 68, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Seppo Kaunisto, Ari Ferm & Juhani Kokkonen: Suometsät ja niiden tutkimus Virossa ja Latviassa.
 • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano ResearchStation, SF-39700 Parkano, Finland. ORCID ID:(email)
 • Ferm, ORCID ID:
 • Kokkonen, ORCID ID:
Jyrki Kangas: Menetelmä metsäojitusvaihtoehtojen hyötyvertailuun.
 • Kangas, University of Joensuu, Faculty of Forestry, P.O. Box 111, SF-80101 Joensuu, Finland ORCID ID:(email)
Klaus Silfverberg: Träaska, PK-gödsel och markförbättringsmedel på dränerade tallmyrar.
 • Silfverberg, The Finnish Forest Research Institute, P.O. Box 18, SF-0I301 Vantaa, Finland ORCID ID:(email)
Pekka Salminen: Irlannin suot ja niiden suojelu.
 • Salminen, Ministry of Environment, P.O. Box 399, SF-00121 Helsinki, Finland ORCID ID:(email)
Hannu Hökkä & Timo Penttilä: Suometsätieteellinen tutkimus Ruotsissa.
 • Hökkä, Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Station, P.O. Box 16, SF-96301 Rovaniemi, Finland ORCID ID:(email)
 • Penttilä, ORCID ID:
Seppo Kaunisto & Timo Viinamäki: Lannoituksen ja leppäsekoituksen vaikutus mäntytaimikon kehitykseen ja suonpohjaturpeen ominaisuuksiin Aitonevalla.
 • Kaunisto, The Finnish Forest Research Institute, Parkano Research Station, SF-39700 Parkano, Finland ORCID ID:(email)
 • Viinamäki, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit