Suo - Mires and peat 35 (1984)

Jouko Hämäläinen: Metsänlannoituksen kannattavuudesta erityisesti turvemailla.
 • Hämäläinen, ORCID ID:(email)
Olli Salminen: Ojitetun korpikuusikon kertalannoituksen kannattavuus.
 • Salminen, ORCID ID:(email)
Seppo Kaunisto: Yhteenveto lannoitustutkimuksista metsikön perustamisen ja taimikonhoidon yhteydessä turvemailla.
 • Kaunisto, ORCID ID:(email)
Jyrki Hytönen: Energiapajujen lannoituksesta entisillä turvetuotantoalueilla.
 • Hytönen, ORCID ID:(email)
Riitta Heinonen: Turvemaiden lannoituskokeiden tilastollisesta analyysista.
 • Heinonen, ORCID ID:(email)
Timo Penttilä: Jatkolannoitus Lapin viljavilla rämeillä.
 • Penttilä, ORCID ID:(email)
Mikko Moilanen: Tuloksia suursararämeen männikön jatkolannoituksesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
 • Moilanen, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Typpi ja hivenravinteet ojitettujen rämeiden jatkolannoituksessa.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Heikki Veijalainen: Lannoitustarpeen määritys metsäojitusalueilla.
 • Veijalainen, ORCID ID:(email)
Eero Paavilainen: Lannoitus ja ravinteiden kierto suometsissä.
 • Paavilainen, ORCID ID:(email)
Klaus Silfverberg: Kuivatustehon ja lannoituksen vaikutus rämemännikön kehitykseen.
 • Silfverberg, ORCID ID:(email)
Samuli Joensuu: Säätekijoiden vaikutus ojitettujen turvemaiden mäntyjen sädekasvuun.
 • Joensuu, ORCID ID:(email)
Martti Aho & Jouni Tummavuori: Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa V: Eräiden Sphagnum-tyyppisten turvelajien ioninvaihto-ominaisuudet.
 • Aho, ORCID ID:(email)
 • Tummavuori, ORCID ID:
Hannu Pajunen: Senegalin turve-esiintymät.
 • Pajunen, ORCID ID:(email)
Michael R. Starr: Erään monimuuttujamenetelmän käyttämisestä suotyyppien välisten suhteiden tutkimisessa.
 • Starr, ORCID ID:(email)
Martti Aho & Jouni Tummavuori: Turpeen ioninvaihto-ominaisuuksista. Osa IV: Koeolosuhteiden vaikutus turpeen ioninvaihtokykyyn.
 • Aho, ORCID ID:(email)
 • Tummavuori, ORCID ID:
Raimo Heikkilä: Karujen rämeiden ja nevojen ojituksista, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.
 • Heikkilä, ORCID ID:(email)
Pekka Lähdesmäki: Humushapot edistävat mikrobiaalista rautasaostumien muodostumista suovesissa.
 • Lähdesmäki, ORCID ID:(email)
Martti Saarilahti: Siipikaira ojituksen suunnittelussa.
 • Saarilahti, ORCID ID:(email)
Leo Heikurainen: Metsäojitusalueiden hoito ja tulevaisuus.
 • Heikurainen, ORCID ID:(email)
Jarmo Eronen: Suonojitus ja puunsaanti.
 • Eronen, ORCID ID:(email)
Kimmo Tolonen & Martti Toikka: Radioaaltoanturi turpeen maatuneisuuden mittarina.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
 • Toikka, ORCID ID:

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit