Suo - Mires and peat 23 (1972)

Keijo Itävuo: Suotyypin määritys aputaulukon avulla.
 • Itävuo, ORCID ID:(email)
Erkki Ahti: Kenttäkapasiteetti ojitettujen turvemaiden vesisuhteiden ilmentäjänä.
 • Ahti, ORCID ID:(email)
Hannu Mannerkoski: Havaintoja koivun esiintymisestä Haukivahonsuon lannoituskoekentällä.
 • Mannerkoski, ORCID ID:(email)
Leo Heikurainen: Suotyyppien tarkistuksia.
 • Heikurainen, ORCID ID:(email)
David A Dickson: Koetuloksia soiden metsälannoituksesta Pohjois-Irlannissa.
 • Dickson, ORCID ID:(email)
Heikki Tanskanen: Hivenalkuaineiden vertikaalisesta esiintymisestä turvekerrostumassa.
 • Tanskanen, ORCID ID:(email)
Martti Kurki: Suomen peltojen maalaji-, multavuus- ja happamuussuhteista.
 • Kurki, ORCID ID:(email)
Kalevi Karsisto: Lannoituksen vaikutuksen kestoajasta suometsissä.
 • Karsisto, ORCID ID:(email)
Heikki Luostarinen: Tuorerehunurmien ja kevätviljojen typpilannoituksesta saraturvemaalla.
 • Luostarinen, ORCID ID:(email)
Erkki Timonen: Auraus- ja kaivuriojien kunnossapysymisestä.
 • Timonen, ORCID ID:(email)
Tapio Lehtiniemi: Ravinnetasosta ja ravinnesuhteesta.
 • Lehtiniemi, ORCID ID:(email)
Olavi Huikari: Soiden metsitys maisemakuvan ja virkistyskäytön kannalta.
 • Huikari, ORCID ID:(email)
Kosti Ranta: Polttoturvetuotanto ja soiden suojelu.
 • Ranta, ORCID ID:(email)
Oiva Lyytinen: Valtion metsien ojitustoiminta ja soiden suojelun tilanne.
 • Lyytinen, ORCID ID:(email)
Kalevi Raitasuo: Soiden suojen ratkaisumahdollisuuksista yksityismailla.
 • Raitasuo, ORCID ID:(email)
Urpo Häyrinen: Soiden suojelun tavoitteet ja niiden toteutus.
 • Häyrinen, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit