Suo - Mires and peat 2 (1951)

Arvi Valmari: Boniteettikysymys kenttäkokeiden valossa.
 • Valmari, ORCID ID:(email)
Auvo Kotiaho: Suoviljelysyhdistyksen ja ASO:n viljelykelpoisuustutkimuksista.
 • Kotiaho, ORCID ID:(email)
Juhani Sarasto: Metsäojituksen vaikutuksesta eräiden rämeiden pintakasvillisuuteen.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
L. O. Ervi: Suomarjojen viljelykokeista.
 • Ervi, ORCID ID:(email)
Aimo Maasilta: Tulen käytöstä soiden raivauksessa.
 • Maasilta, ORCID ID:(email)
Risto Tuomikoski: Suokasvien "uusista" tieteellisistä nimistä.
 • Tuomikoski, ORCID ID:(email)
Jorma Lehtonen: Tutkimuskaava suotyyppien toteamiseksi.
 • Lehtonen, ORCID ID:(email)
Lauri Lehtonen, G. Schütt & Aimo Maasilta: Eri piirien käsityksiä ojitusdynamiitin käytöstä.
 • Lehtonen, ORCID ID:(email)
 • Schütt, ORCID ID:
 • Maasilta, ORCID ID:
Viljo Puustjärvi & Leo Rautiainen: Teuravuoman "suurtilan" turpeista ja niiden kemiasta.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
 • Rautiainen, ORCID ID:
E. Vahtera: Turpeiden metsäojituksen jälkeisistä ravinnepitoisuuksista.
 • Vahtera, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Suo Oy:n yhteydessä suoritetusta tutkimustoiminnasta, erityisesti turpeen kuivumiskokeista.
 • Mikola, ORCID ID:(email)
Erkki Kivinen: Englannin ja Skotlannin soista.
 • Kivinen, ORCID ID:(email)
Erkki Kivinen: Indonesian soista ja niiden viljavuudesta.
 • Kivinen, ORCID ID:(email)
Mauno J. Kotilainen: Näkökohtia ja toteamuksia vesikasvilajiston levinneisyyteen vaikuttavista tekijöistä.
 • Kotilainen, ORCID ID:(email)
Olavi Klemelä: Kokemuksia ojitusdynamiitin käytöstä metsäojituksissa.
 • Klemelä, ORCID ID:(email)
Arvi Valmari: Kasvitieteellisen kongressin suoretkeilyn huomioita.
 • Valmari, ORCID ID:(email)
O. Huikari: Fossiiliset sienirihmastot turveprofiilissa.
 • Huikari, ORCID ID:(email)
V. Puustjärvi: Raudan saostuminen turvemaissa.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
O. Huikari: Havaintoja ojitettujen rimpinevojen taimettumista ehkäisevistä tekijöistä.
 • Huikari, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit