Suo - Mires and peat 16 (1965)

O Huuri: Eräitä männyn turveruukkuistutusta koskevia suomalaisia havaintoja.
  • Huuri, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Kasvuturpeen luokittelusta.
  • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Allan Antola: Metsäojien kunnossapito.
  • Antola, ORCID ID:(email)
O Larsson: Turve ja taimitarhaviljely.
  • Larsson, ORCID ID:(email)
Kalevi Lehtinen: Turve lasinalaisessa kukka- ja vihannesviljelyssä.
  • Lehtinen, ORCID ID:(email)
Erkki Lähde: Havaintoja männyn istutuksesta karhunsammalmuuttumaalle.
  • Lähde, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Turve koti- ja ulkomaan markkinoilla.
  • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Ilpo Mikola: Turveteollisuuden asema soiden käyttöohjelmassa.
  • Mikola, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit