Suo - Mires and peat 15 (1964)

Juhani Päivänen: Menetelmä pohjavesikertoimen ja pintakasvillisuuden haihdunnan määrittämiseksi.
 • Päivänen, ORCID ID:(email)
E Sabo: Neuvostoliiton metsien ojittamisesta.
 • Sabo, ORCID ID:(email)
Viljo Puustjärvi: Kasvuturpeen kauppaa ja käyttöä ohjaavista normeista.
 • Puustjärvi, ORCID ID:(email)
Matti Niskanen: Ympärivuotista metsäojitusta ojanjyrsimillä.
 • Niskanen, ORCID ID:(email)
Matti Multamäki: Koe aluskasvillisuuden hävittämiseksi ojitetuilla soilla.
 • Multamäki, ORCID ID:(email)
Juhani Sarasto: Tutkimuksia ojitettujen soiden varvustosta ja sen vaikutuksesta männyn kylvöihin.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
Juhani Sarasto & Kustaa Seppälä: Männyn kylvöistä ojitettujen soiden sammal- ja jäkäläkasvustoihin.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
Juhani Sarasto: Koivun kylvöjen talvehtimisesta ojitetuilla soilla.
 • Sarasto, ORCID ID:(email)
Ilmari Schalin & Kustaa Seppälä: Tervalepän istutuksen onnistumisesta.
 • Schalin, ORCID ID:(email)
 • Seppälä, ORCID ID:
Leo Heikurainen: Ajatuksia turvemaiden vesitaloudesta.
 • Heikurainen, ORCID ID:(email)
Erkki Numminen: Metsäojakaivureiden työtehotutkimus.
 • Numminen, ORCID ID:(email)
Ahti Mäkinen: Havaintoja tervaleppäkasvustoista vesijättömaalla.
 • Mäkinen, ORCID ID:(email)
Kimmo Tolonen: Pohjois-Karjalan soiden kehityksestä.
 • Tolonen, ORCID ID:(email)
K Buss: Puuston kasvukyvyn jatkuvuudesta ojitetuilla turvemailla.
 • Buss, ORCID ID:(email)

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit