Suo - Mires and peat vol. 70 no. 1 | 2019

Sakari Sarkkola & Leila Korpela: Ajankohtaisia näkökulmia menneeseen ja tulevaan soiden ja turpeen käyttöön ja tutkimukseen – IPS:n 50-vuotisjuhlasymposium Rotterdamissa Hollannissa 11.–14.9.2018.
  • Sarkkola, ORCID ID:Sähköposti sakari.sarkkola@luke.fi
  • Korpela, ORCID ID:Sähköposti leila.korpela@luke.fi
Juha Rikala: Nuotion pohjasta voi levitä sitkeä palo turvemaalla.
  • Rikala, ORCID ID:Sähköposti juha.rikala@helsinki.fi
Vilma Anttila, Terttu Hermansson, Tapio Lindholm, Markku Saarinen, Pasi Talvitie & Pekka Vesterinen: Geologiaa, suokulttuuria ja suoluonnon helmiä – Suoseuran retki lounaisen Suomenselän rajamaiden soille 14.8.–15.8.2018.
  • Anttila, ORCID ID:Sähköposti vilma.anttila@helsinki.fi
  • Hermansson, ORCID ID:Sähköposti terttu.hermansson@lhgeopark.fi
  • Lindholm, ORCID ID:Sähköposti tapio.lindholm@ymparisto.fi
  • Saarinen, ORCID ID:Sähköposti markku.saarinen@luke.fi
  • Talvitie, ORCID ID:Sähköposti pasi.talvitie@lhgeopark.fi
  • Vesterinen, ORCID ID:Sähköposti pekka.vesterinen@metsa.fi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Suo-lehden käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta.


Valitsemasi artikkelit